On aeg rääkida viljakusest!

Digiõpik igale kooliastmele

Sissejuhatus teemasse: lapsed – kellele, miks ja millal?

1. Viljakus

1.1 Inimese viljakus

1.2 Murdeiga ehk puberteet. Sootunnused

1.3 Sugurakkude areng ja küpsemine

1.4 Menstruatsioon, ovulatsioon, menopaus

1.5 Raseduse planeerimine

1.7 Raseduse katkestamine – abort

1.8 Seksuaalsel teel levivad infektsioonid (STLI)

2. Viljatus

2.1 Mis on viljatus? Mis põhjustab viljatust?

2.3 Kehavälise viljastamisega kaasnevad eetilised ja seadus-

andlikud dilemmad

3. Elu algus rakutasandil

3.1 Viljastumine

3.2 Embrüo arengu esimesed päevad

3.3 Implantatsioon

3.5 Rasedus ja loote areng

Youtube kanal viljakusest
Youtube kanal viljakusest

opiq.ee ülesanded
Kontrolli oma teadmisi! Avatud kõigile!

Haridusasutust

Õpetajat

Õpilast

YouTube külastajat

*2022-2023 kasutusstatistika OPIQ.ee’st ja YouTube’st (uueneb kord kvartalis).

Mis on digiõpik viljakusest.ee?

Digiõpiku projekt sai ideeliselt alguse 2020. aastal, kui mitu Eesti viljatusravi kliinikut tuli kokku ning leidis, et viljakusest peaks rääkima põhjalikumalt igas kooliastmes, loodav materjal peaks olema nüüdisaegne ning koostatud arstide ja õpetajate koostöös. Nii sündiski digiõpiku projekt ja meeskond, kuhu kuuluvad arstid, õpetajad ja oma ala spetsialistid. 

Kas digiõpik on tasuta kasutamiseks?

Jah, viljakusest.ee digiõpik on loodud tasuta kasutamiseks vähemalt 2023. aasta lõpuni, seda nii veebilehena kui ka opiq.ee keskkonnas avaldatud ülesannetena.

Kellele digiõpik on mõeldud?

Digiõpik on peamiselt loodud põhikooli- ja gümnaasiumiastmele, õpetajatele ja õpilastele uuema materjali kasutamiseks inimeseõpetuse ja bioloogia ainetundides. Kuna õpik on tasuta, on kõik huvilised oodatud sellest viljakuse kohta teadmisi ammutama.

Viljakusest.ee digiõpik: inimeseõpetus ja bioloogia

Viljakusest.ee  © 2020-2023 Digitar Interactive