On aeg rääkida viljakusest!

Digiõpik igale kooliastmele

Sissejuhatus teemasse: lapsed – kellele, miks ja millal?

1. Viljakus

1.1. Inimese viljakus

1.2. Murdeiga ehk puberteet. Sootunnused

1.3. Sugurakkude areng ja küpsemine

1.4. Menstruatsioon, ovulatsioon, menopaus

1.5. Raseduse planeerimine

1.7. Raseduse katkestamine – abort

1.8. Seksuaalsel teel levivad infektsioonid (STLI)

2. Viljatus

2.1. Mis on viljatus? Mis põhjustab viljatust?

2.3. Kehavälise viljastamisega seotud eetilised ja seadus-

andlikud dilemmad

3. Elu algus rakutasandil

3.1. Viljastumine

3.2. Embrüo arengu esimesed päevad

3.3. Implantatsioon

3.5. Rasedus ja loote areng

Digiõpiku esmase versiooni valmimiseni

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Youtube kanal viljakusest
Youtube kanal viljakusest
Mis on digiõpik viljakusest.ee?

Digiõpiku projekt sai ideeliselt alguse juba 2020. aastal, kui erinevad Eesti viljatusravi kliinikud tulid kokku ja leidsid, et viljakusest peaks rääkima põhjalikumalt igas kooliastmes ja loodav materjal peaks olema kaasaegne, koostatud nii arstide kui ka õpetajate ühistööna. Nii sai ellu kutsutud projekt ja meeskond (arstid, õpetajad, oma eriala spetsialistid). Digiõpiku esmane versioon valmib aastaks 2022.

Kas digiõpik on tasuta kasutamiseks?

Jah, viljakusest.ee digiõpik on loodud tasuta kasutamiseks vähemalt kuni aastani 2024, seda eraldiseisva veebilehena ja ka opiq.ee ülesannetena.

Kellele digiõpik on mõeldud?

Digiõpik on peamiselt loodud põhikooli ja gümnaasiumi kooliastmetele, õpetajatele ja õpilastele uuema materjali kasutamiseks inimeseõpetuses ja bioloogias, kuid sobib ka algkoolis kasutamiseks. Õpetajatele suunatud metoodilise juhendi leiab siit (link valmimisel). Kuna õpik on tasuta kättesaadav kõigile, on kõik huvilised oodatud viljakusteemalisi teadmisi ammutama

Viljakusest.ee digiõpik: inimeseõpetus ja bioloogia

Viljakusest.ee  © 2020-2022