On aeg rääkida viljakusest!

Digiõpik igale kooliastmele

Sissejuhatus teemasse: lapsed – kellele, miks ja millal?

1. Viljakus

1.1. Inimese viljakus

1.2. Murdeiga ehk puberteet. Sootunnused

1.3. Sugurakkude areng ja küpsemine

1.4. Menstruatsioon, ovulatsioon, menopaus

1.5. Raseduse planeerimine

1.7. Raseduse katkestamine – abort

1.8. Seksuaalsel teel levivad infektsioonid (STLI)

1.9. Seks ja paarisuhe

2. Viljatus

2.1. Mis on viljatus? Mis põhjustab viljatust?

2.2. Kunstlik ehk kehaväline ehk in vitro viljastamine (IVF)

2.3. Kehavälise viljastamisega seotud eetilised ja seadus-

andlikud dilemmad

3. Elu algus rakutasandil

3.1. Viljastumine

3.2. Embrüo arengu esimesed päevad

3.5. Rasedus ja loote areng

3.6. Sünnieelne diagnostika

Digiõpiku esmase versiooni ja OPIQ.ee liidestumiseni

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Youtube kanal viljakusest
Youtube kanal viljakusest
Mis on digiõpik viljakusest.ee?

Digiõpiku projekt sai ideeliselt alguse juba 2020. aastal, kui erinevad Eesti viljatusravi kliinikud tulid kokku ja leidsid, et viljakusest peaks rääkima põhjalikumalt igas kooliastmes ja loodav materjal peaks olema kaasaegne, koostatud nii arstide kui ka õpetajate ühistööna. Nii sai ellu kutsutud projekt ja meeskond (arstid, õpetajad, oma eriala spetsialistid). Digiõpik valmib täielikult aastaks 2022 ja see liidetakse ka OPIQ.ee keskkonnaga, kus õpilased ja teised huvilised saavad mugavalt oma teadmisi kontrollida.

Kas digiõpik on tasuta kasutamiseks?

Jah, viljakusest.ee digiõpik on loodud tasuta kasutamiseks vähemalt kuni aastani 2024, seda eraldiseisva veebilehena ja ka opiq.ee ülesannetena.

Kellele digiõpik on mõeldud?

Digiõpik on peamiselt loodud põhikooli ja gümnaasiumi kooliastmetele, õpetajatele ja õpilastele uuema materjali kasutamiseks inimeseõpetuses ja bioloogias, kuid sobib ka algkoolis kasutamiseks. Õpetajatele suunatud metoodilise juhendi leiab siit (link valmimisel). Kuna õpik on tasuta kättesaadav kõigile, on kõik huvilised oodatud viljakusteemalisi teadmisi ammutama. Samuti võib ka veebikülastaja oma teadmisi OPIQ.ee keskkonnas testida.

Viljakusest.ee digiõpik: inimeseõpetus ja bioloogia

Viljakusest.ee  © 2020-2021