3.2 Embrüo arengu esimesed päevad

Embrüogenees ehk organismi looteline areng algab munaraku viljastumisega ja lõpeb sünniga. See jaotub kaheks perioodiks:

Varane embrüogenees kestab seni, kuni embrüost saab loode. Embrüoks nimetatakse kuni 8-nädalast inimalget emakas. Sel perioodil kujunevad kõikide organite ja kehaosade alged.

Hiline embrüogenees kestab loote arenguperioodist sünnini (8–40 nädalat). Siit alates tajub loode helisid ja tunnetab ema meeleolu.

Vaata embrüo arengu videot, milles ITK viljatusravikeskuse laboriarst-juhtivarst dr Aleksander Trošin selgitab, mis on gameedid, sügoot, moorula, blastotsüst, embrüo ja pronukleus. Lisaks uuritakse selles, kuidas näeb välja embrüo areng esimestel päevadel pärast viljastumist. Sama arengu teeb embrüo läbi loomulikul teel naise munajuhas viljastudes.

Eelmises peatükis oli juttu sellest, kuidas toimub munaraku viljastumine. Viljastunud munarakk ehk sügoot jätkab arenemist rakkude jagunemisega. Seda protsessi nimetatakse lõigustumiseks. Lõigustumise tulemusena tekib 3–4 päeva pärast viljastumist moorula ehk kobarloode.  

Lõigustumine on mitmel põhjusel bioloogiliselt tähtis:

  • taastub hulkraksus,
  • tekivad rakkudevahelised kontaktid,
  • taastub rakkude/tsütoplasma suhe.

Moorula edasise jagunemise kestel tekib 4–5 päeva pärast viljastumist blastotsüst ehk põisloode. 6.–12. päeva jooksul pärast viljastumist järgneb blastotsüsti pesastumine emakasse ehk implantatsioon (loe lisa peatükist “Implantatsioon”). 

Viimane embrüo staadium on gastrula ehk karikloode – kujuneb kaks rakukihti, nn lootelehte, millest edaspidi kujunevad elundid ja elundkonnad. 

Next Fertility Nordic kliiniku blastotsüst

Pildil tutvustab embrüoloog kliiniku patsiendile tahvelarvuti abil embrüot blastotsüsti staadiumis.
Foto: Kadri Unt / Next Fertility Nordic

Huvitav fakt

Biogeneetiline reegel

 

Eri liikide loodete võrdlus näitab, et imetaja embrüo sarnaneb algselt kala omaga, seejärel kahepaikse ja roomaja omaga ning alles lõpuks omandab imetajale iseloomulikud tunnused. Seega läbitakse lootelise arengu käigus liigi evolutsioonilise arengu ehk fülogeneesi etapid.

Sugurakkude areng

Vaata ka peatükki sugurakkude arengust.

Embrüo areneb beebiks

Inimese viljakus

Vaata ka peatükki viljakusest ja selle hoidmisest.

opiq.ee ülesanded
Kontrolli oma teadmisi! Avatud kõigile!

Autorid, retsensendid ja kasutatud materjalid

Autorid ja teostus

  • Täname kõiki spetsialiste, kes on panustanud Viljakusest.ee digiõpiku loomisse!
  • Videos osales dr Aleksander Trošin, Ida-Tallinna Keskhaigla viljatusravikeskuse laboriarst-juhtivarst
  • Teksti koostaja ja toimetaja Ele-Liis Kreek
  • Tehniline teostus ja graafika valik Kerti Alev
  • Infot kontrollis dr Liisa Viirmaa, NovaVita kliiniku vastutav arst, günekoloog ja reproduktiivmeditsiini eriarst, MD

Algallikad

Pildid ja illustratsioonid