1.7 Raseduse katkestamine – abort

Raseduse katkestamine ehk abort on embrüo või loote eemaldamine emakaõõnest. Aborti on võimalik teha kirurgiliselt või ravimitega ehk medikamentoosselt.

Eestis on raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadusega määratud kindlaks raseduse katkestamise ja steriliseerimise tingimused ning kord. Naise rasedust võib katkestada üksnes tema enda soovil ning mitte keegi ei tohi sundida ega mõjutada teda oma rasedust katkestama. Raseduse katkestamise nõusolek peab olema vormistatud kirjalikult.

Rasedust võib katkestada naise enda soovil, kui rasedus on kestnud vähem kui 12 nädalat ehk kõige hiljem 11 nädalat + 6 päeva.

Mõningatel meditsiinilistel näidustustel võib osutuda vajalikuks rasedus katkestada ka hiljem kui 12 nädalat. Raseduse katkestamine meditsiinilistel näidustustel on lubatud siis, kui rasedus on kestnud kauem kui 12 nädalat ja vähem kui 22 nädalat ehk hiljemalt 21 nädalat + 6 päeva.

Naise enda soovil raseduse katkestamine on tasuline teenus, mille hind sõltub patsiendi ravikindlustuse olemasolust ja raseduse katkestamise meetodist.

Juhul kui rasedus on olnud soovitud, kuid ei ole kulgenud plaanipäraselt (nt lootel puudub südametegevus), võib osutuda samuti vajalikuks rasedus katkestada. Sel juhul ei erine protseduuri kulg naise enda soovil katkestamisest, kuid ei ole naisele tasuline.

Meditsiinilised näidustused raseduse katkestamiseks on seadusega reguleeritud ning nendeks loetakse järgmisi olukordi: 

Huvitav fakt

Ühekordsest kaitsevahenditeta juhuvahekorrast rasedaks jäämise võimalus on umbes 15%. Püsisuhtes kaitsevahenditeta regulaarselt vahekorras olles on tõenäosus aasta jooksul rasestuda 85%.

rasedus ohustab raseda tervist;

sündival lapsel võib olla raske vaimne või kehaline tervisekahjustus;

raseda haigus või tervisega seotud probleem takistab lapse kasvatamist;

rase on alla 15-aastane;

rase on üle 45-aastane.

Seadusega on määratletud, kes võib aborti teha ja kus raseduse katkestamine toimub. Aborti võib teha ainult naistearst (günekoloog) ning rasedust võib katkestada tervishoiuteenuse osutaja, kel on tervishoiuteenuse osutamiseks günekoloogia tegevusluba.

Protseduurile eelneb alati arstivisiit, kus patsienti nõustatakse raseduse katkestamise meetodite vallas ning tehakse talle mitmesugused uuringud:

emakas

Günekoloogiline läbivaatus

ultraheli

Ultraheli raseduse tuvastamiseks ja suuruse kindlaksmääramiseks

tupeanalüüsid emakakaelast

Tupeanalüüsid emakakaelast

vereanalüüs veeniverest

Vereanalüüsid veeniverest

Rasedust katkestada soovivale naisele peab tervishoiutöötaja enne raseduse katkestamist selgitama raseduse katkestamise olemust ning sellega seotud riske, sh võimalikke tüsistusi.

Raseduse katkestamise nõustamise kohta koostatakse dokument, mille allkirjastavad nõustatud inimene ja teda nõustanud tervishoiutöötaja. Nõustamisakt vormistatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb tervishoiutöötajale ja teine antakse nõustatavale.

Mõningates tervishoiuteenust pakkuvates asutustes pakutakse rasedust katkestada soovivale patsiendile vajaduse korral ka raseduskriisinõustamist.

Medikamentoosne abort

Medikamentoosne abort on raseduse katkestamine ravimite abil. Eestis kasutatakse raseduse katkestamiseks selleks ette nähtud toimeaineid (toimeaine on meditsiinis kasutatav termin ravimite kohta, millel on organismile oodatav toime, teinekord ka kõrvaltoime) misoprostooli ja mifepristooni.

Esimesel visiidil, kui patsient on otsustanud medikamentoosse abordi kasuks, manustatakse pärast raseduse tuvastamist suu kaudu mifepristooni.

Teisel visiidil (24‒48 tundi pärast mifepristooni) manustatakse tupe või suu kaudu misoprostooli. Protseduur toimub haigla päevastatsionaaris eelmisel visiidil kokku lepitud päeval ja kellaajal.

Pärast esimese mifepristooni manustamist katkeb rasedus 2–5% juhtudest ja kui see ultraheliuuringuga kinnitatakse, pole hilisem misoprostooli manustamine vajalik. Pärast misoprostooli manustamist katkeb rasedus enamikul naistest 4–6 tunni, 90% naistest 24 tunni vältel.

Kui patsiendi veri on reesusnegatiivne ja rasedus on kestnud üle 9 nädala, antakse pärast raseduse katkestamist toimeainet, mis sisaldab antikehasid reesusfaktori vastu, et ennetada võimalikku reesuskonflikti järgmiste raseduste ajal.

haiglas
Raseduse medikamentoosse katkestamisega kaasnevad sümptomid

Raseduse medikamentoosset katkestamist võib võrrelda raseduse iseenesliku katkemise protsessiga, mille kestel tekivad valulikud emaka kokkutõmbed ja vereeritus tupest. Kramplike alakõhuvalude esinemine on tavapärane paari tunni kuni paari päeva vältel. Lisaks emotsionaalsele toetusele kasutatakse sel moel raseduse katkestamise juures valuvaigistavaid ravimeid.

Pärast aborti esinev vereeritus on tavalise menstruatsiooniga võrreldes suurem ja kestab kauem, kuid ei mõjuta enamasti vere hemoglobiinitaset. Veritsus on kõige intensiivsem 3−6 tundi pärast toimeaine võtmist. Mida suurem on rasedus, seda intensiivsem kipub olema vereeritus tupest. Pärast raseduse katkestamist kestab vereeritus tupest (tegemist ei ole menstruatsiooniga) aegamööda hääbudes keskmiselt kaks nädalat, kuid üksikutel juhtudel kuni 45 päeva.

Medikamentoosse abordi riskid

Raseduse medikamentoosne katkestamine on üldiselt ohutu protseduur, kuid selle juures tuleb arvestada mõningate võimalike tüsistustega. Sellisel juhul tuleb erakorraliselt pöörduda naistearsti vastuvõtule või ööpäev ringi haigla erakorralise vastuvõtu osakonda.

Verejooks

(esinemissagedus <1 : 1000)

Kui kahe järjestikuse tunni vältel märgub kaks suure imavusega hügieenisidet, esineb vereklompide eritumist, minestamist ja tugevat nõrkustunnet, on tarvis erakorralist abi.

Kui vereeritus tupest on kestnud kauem kui 45 päeva pärast medikamentoosset aborti või vereeritus jätkub pärast järgmist menstruatsiooni, on vaja pöörduda erakorraliselt naistearsti vastuvõtule.

Raseduse jätkumine

(esinemissagedus <1 : 100)

Rasedus võib suurema tõenäosusega jätkuda kauem kestnud raseduse korral. Raseduse jätkuva kasvamise kinnitab naistearst. Sellisel juhul tuleb raseduse katkestamise protseduuri korrata: selleks puhastatakse emakaõõs kirurgiliselt või manustatakse korduvalt misoprostooli.

Vaagnaorganite põletik

(esinemissagedus <1%)

Vaagnaorganites tekkinud põletikule võivad viidata palavik, alakõhuvalu, külmavärinad ja/või mädane eritis tupest. Kui pärast misoprostooli manustamist kestab palavik üle 4 tunni või tekib palavik järgmistel päevadel pärast misoprostooli manustamist, võib see viidata põletikule.

Valulikke emaka kokkutõmbeid esineb tavaliselt paari tunni kuni paari päeva vältel. Valud koos tugevama veritsuse ja/või palavikuga vajavad aga täpsustavaid uuringuid.

Mittetäielik abort

(esinemissagedus 5 : 100)

Mittetäieliku raseduse katkemise korral, kui puuduvad rohke vereeritus ja põletikutunnused, on lubatud rakendada jälgimistaktikat. Paljudel juhtudel tühjeneb emakaõõs iseeneslikult pärast menstruatsiooni. 5% patsientidel võib mittetäieliku abordi tõttu olla vajalik kirurgiliselt sekkuda või korduvalt misoprostooli manustada.

Pärast raseduse medikamentoosset katkestamist

Abordijärgse vastuvõtu vajalikkuse otsustab ja lepib kokku naistearst. Järelkontrollis peavad kindlasti käima patsiendid, kelle rasedus oli katkestamise hetkel suurem kui 9 nädalat ja/või kelle rasedus katkes kodus.

Kahe nädala vältel pärast raseduse katkestamist ei soovitata elada seksuaalelu ilma kondoomita, lisaks ei tohiks kasutada tupetampoone, käia vannis ega ujuda.

Menstruatsioon algab umbes 4–6 nädalat pärast raseduse katkestamist. Kui seda ei ole toimunud, tuleks pöörduda naistearsti vastuvõtule.

Raseduse kirurgiline katkestamine

Kirurgiline abort on raseduse katkestamine kirurgilise meetodiga. Raseduse katkestamise protseduurile eelneb günekoloogiline läbivaatus. Esimesel visiidil tuvastatakse rasedus ja selle kestus, määratakse vajalikud analüüsid ja vajaduse korral ravi ning pakutakse rasedust katkestada soovivale naisele nõustamist. Raseduse tuvastanud arsti tuleb teavitada oma terviseseisundist, kõigist põetud ja põetavatest haigustest, kasutatavatest ravimitest ja võimalikest allergiatest ravimite suhtes.

Teisel visiidil katkestatakse rasedus vaakumaspiratsiooniga. Protseduur toimub haigla päevastatsionaaris eelmisel visiidil kokku lepitud päeval ja kellaajal. Raseduse kirurgilise katkestamise ajal laiendatakse lühiajalise narkoosi all emakakaela ja katkestatakse rasedus vaakumaspiratsiooniga. Enne kirurgilist aborti võib osutuda vajalikuks emakakaela ettevalmistus ravimite manustamisega.

Protseduuri tegemise hommikul
 • ei tohi süüa ega juua;
 • ei tohi närida närimiskummi ega suitsetada;
 • tuleb võtta varem krooniliste haiguste tarbeks jm määratud ravimid vähese veega;
 • tuleb enne protseduuri tühjendada põis.
Pärast protseduuri

Raseduse kirurgilise katkestamise järel tuleb mõni tund viibida päevastatsionaaris, et mööduks esmane narkoosi mõju ja oleks tagatud, et valuvaigistid toimivad. Samal päeval pärast narkoosi ei ole lubatud mootorsõidukit juhtida.

Kui naise veri on reesusnegatiivne ja rasedus on katkestamise hetkel kestnud üle 9 nädala, antakse pärast raseduse katkestamist toimeainet, mis sisaldab antikehasid reesusfaktori vastu.

Raseduse kirurgilise katkestamise võimalikud tüsistused

Raseduse kirurgiline katkestamine on üldiselt ohutu protseduur, kuid selle juures tuleb siiski arvestada võimalike tüsistustega:

 • raseduse jätkumine (esinemissagedus <1 : 100) ‒ sel juhul tuleb protseduuri korrata;
 • mittetäielik abort (esinemissagedus 2 : 100) ‒ protseduuri tuleb korrata;
 • verejooks üle 500 ml (vereülekannet nõudva verejooksu risk on <1 : 1000);
 • emaka mulgustumine ehk perforatsioon (esinemissagedus 1‒4 : 1000);
 • emakakaela vigastus (esinemissagedus <0,2 : 100);
 • vaagnaorganite põletik pärast aborti on enamasti põhjustatud eelnevast sugulisel teel levivast nakkusest – infektsiooni riski vähendamiseks tehakse enne aborti analüüsid seksuaalsel teel levivate nakkuste avastamiseks, määratakse vajaduse korral ravi või soovitatakse antibakteriaalset profülaktikat;
 • narkoositüsistused, mis on seotud eeskätt ülitundlikkusega ravimite suhtes (esinemissagedus 0,5 : 10 000).
Põhjused, millega pöördutakse pärast kirurgilist aborti naistearsti vastuvõtule või ööpäevaringselt haigla erakorralise vastuvõtu osakonda
 • tugev valu või valu tugevnemine;
 • verejooks, mis on suurem kui tavapärase menstruatsiooni ajal või kestab üle kahe nädala;
 • minestamine;
 • oksendamine;
 • kõrge palavik üle 24 tunni, külmavärinad;
 • ebameeldiva lõhnaga või mädane eritis tupest.

Kui võiks kahtlustada raseduse jätkumist (sellest annavad märku näiteks rindade hellus ja suurenemine, iiveldus ja oksendamine, väsimus, muutunud isu, sagenenud urineerimine jm), tuleks pöörduda erakorraliselt naistearsti vastuvõtule.

Pärast raseduse kirurgilist katkestamist

Abordijärgse visiidi vajalikkuse otsustab ja lepib kokku naistearst abordile eelnenud visiidil.

Kahe nädala vältel pärast aborti ei ole soovitatav tupetampoone kasutada, vannis käia, ujuda ega olla kondoomita vahekorras.

Järgmine menstruatsioon peaks algama 4–6 nädalat pärast raseduse katkestamist. Kui seda ei ole toimunud, tuleks pöörduda naistearsti vastuvõtule.

Statistikaameti andmetel registreeriti 2020. aastal Eestis aborte ja raseduse katkemisi:

omal soovil raseduse katkestamist

muud raseduse katkemist (sh peetunud rasedust)

raseduse iseeneslikku katkemist

raseduse meditsiinilisel näidustusel katkestamist

Soovimatust rasedusest hoidumine

Pärast raseduse katkestamist taastub rasestumisvõime peatselt, mistõttu tuleb uue raseduse vältimiseks alustada tõhusa rasestumisvastase meetodi kasutamist kohe pärast aborti. Sobivate rasestumisvastaste meetodite kasutamise kohta annab naistearst või ämmaemand nõu juba enne raseduse katkestamist ja lepitakse kokku sobiv meetod.

Hormonaalseid rasestumisvastaseid preparaate (pillid, minipillid, implantaat) võib hakata kasutama samal päeval, kui manustatakse toimeainet raseduse katkestamiseks, kuid mitte hiljem kui neljandal abordijärgsel päeval.

Tuperõnga ja plaastri kasutamist tuleb alustada hiljemalt abordi toimumise päeval. Enne emakasisese rasestumisvastase vahendi paigaldamist tuleb kinnitada abordi toimumine.

Planeerimata rasedusest hoidumine on mõlema partneri ühine vastutus!

opiq.ee ülesanded
Kontrolli oma teadmisi! Avatud kõigile!

Autorid, retsensendid ja kasutatud materjalid

Autorid ja teostus

 • Täname kõiki spetsialiste, kes on panustanud Viljakusest.ee digiõpiku loomisse!
 • Teksti autor Kersti Maala, Tartu Ülikooli Kliinikumi vanemämmaemand
 • Teksti toimetaja Ele-Liis Kreek
 • Tehniline teostus ja graafika valik Kerti Alev
 • Infot kontrollis dr Liisa Viirmaa, NovaVita kliiniku vastutav arst, günekoloog ja reproduktiivmeditsiini eriarst, MD

Pildid ja illustratsioonid